download Beste Collega,

Alle links en downloads van mijn lesontwerpen op deze site zijn vrij en zonder wachtwoord te gebruiken.

De enige uitzondering hierop zijn de padlets via de links op deze pagina. Op deze padlets staan documenten die gebruikt kunnen worden bij dieper leren. Informatie over onder andere het geven van feedback en het gebruik van de C’s van NPDL is hier te vinden. Deze documenten zijn te gebruiken voor collega’s van De Haagse Scholen en belangstellenden en vakgenoten zonder winstoogmerk. Daarom zijn de padlets beveiligd met een wachtwoord. Na een mail aan mij met de vraag om toegang tot deze padlets zal dit wachtwoord u worden toegestuurd en kunt u deze document printen en gebruiken in uw eigen lespraktijk.

Padlet lesontwerp
Padlet over praktisch gebruik van Bloom en SOLO
Padlet over het gebruik van de C’s in de klas en feedback
Padlet over techniek
Padlet over portfolio’s

Padlets naar aanleiding van studiedagen:
Studiedag DHS over techniek van het vragen stellen 18 september 2017
Studiedag DHS 15 maart 2017
Studiedag DHS over NPDL op OBS De Startbaan
Studiedag Waterland NPDL Dalton 21ste eeuw

Links naar techniekborden:
Mechanica 1
Mechanica 2

Links naar borden met presentaties van leerlingen:

Feedback en tips naar aanleiding van het materiaal is van harte welkom!

Groeten,
Juf Annemarie