In de loop van de tijd heb ik veel materiaal ontwikkeld. Het is jammer om dat in de la te laten liggen en het delen van informatie is iets wat hoort bij deze tijd. Ik vind het dan ook mooi om te zien dat vakgenoten ons beeldmateriaal bekijken of mijn lessen gebruiken. Hierbij heb ik zelf geen enkel winstoogmerk en ik hecht er grote waarde aan dat ook anderen die dit materiaal gebruiken dat eveneens niet hebben. Daarom staat hieronder nog even heel duidelijk ons copyright vermeld.

© Copyright Annemarie van Es /De Startbaan. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op de site van de woord&beeldclub aantreft bij Annemarie van Es/De Startbaan.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Annemarie van Es/De Startbaan of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Annemarie van Es/De Startbaan”,  mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Annemarie van Es/De Startbaan voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.