Art Rotterdam…

img_6179_kAfgelopen zondag was ik in de mooie Van Nelle fabriek in Rotterdam om de
Art Rotterdam te bezoeken. Veel galeries en veel kunst om te kijken en te kopen. Al wandelend en genietend merkte ik bij mezelf toch een zekere beroepsdeformatie. In de blogpost hiervoor schreef ik over het afsluiten van ons project over de stad, waarbij we begonnen met de stoel. Kijkend naar het werk van diverse kunstenaars kon ik het toch niet helpen de parallel te maken met het werk van de leerlingen op De Startbaan… beginnend bij de stoelen…


De volgende keer exposeren wij ook!

Ook mooie ideeën opgedaan. Kunst is echt niet alleen voor volwassenen. Bij deze stad bleven veel kinderen lang staan kijken…

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Mooi was te zien welke oplossingen kunstenaars hadden om een plat vlak ruimtelijk te maken. Letterlijk door te vouwen of vormen achter elkaar te plaatsen of visueel door ruimte door middel van perspectief te suggereren…

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Mooie ideeën om de volgende keer eens met leerlingen uit te proberen. Wij zijn op andere manieren bezig geweest met ruimtelijkheid…

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Het maken van onverwachte combinaties is iets waar kunstenaars erg sterk in zijn en waar we op school veel van kunnen leren. Als we het dan toch hebben over het thema ‘de stad’, dan is een lamp als deze toch geweldig…
img_1158

Of deze ‘boeken’…
img_1171_hdr

Bovenstaand werk is van de kunstenaar Frank Halmans die een ster is in het combineren van zaken die je niet gauw met elkaar in verband zou brengen. Dat levert grappige en vervreemdende beelden op. Als ik de volgende keer weer een project over de stad doe, probeer ik hem uit te nodigen. Al het werk van deze kunstenaar heeft ermee te maken.

Natuurlijk was er veel meer te zien over de meest uiteenlopende onderwerpen zoals deze maliënkolder die aan kabbelende golfjes van de zee deed denken…

En dit vreemde jongetje dat ietwat verbaasd de wereld inkijkt…

Laten we vooral onze verwondering koesteren…

Wordt vervolgd,
Juf Annemarie

 

Afronden project ‘Onze stad’…

De groepen 3 en 4 hebben vanaf het begin van dit schooljaar iedere week gewerkt aan hun project over de stad. Wat begon met een stoel voor onze knuffels…


img_9469
IMG_9457.jpg

groeide uit tot een hele wijk…

IMG_1045.jpg

Voor die wijk werden kamers ingericht en appartementen en huizen gebouwd…
img_0341

Er kwamen wegen en bruggen over het water. We leerden over infrastructuur en over hoe we de constructie van een brug sterk en stevig konden maken. Daar werd ook bij samengewerkt…

Er werd in verband gebouwd…

En er kwamen ook molens in de wijk…

En aan het eind van het project halen we nog even terug wat er is geleerd…

We zijn best trots. Ik in ieder geval wel…
img_1070
Volgende week gaan we verder met een nieuw project: ‘Identiteit’. In mei zullen beide projecten door ouders en belangstellenden te zien zijn op een kijkavond op De Startbaan en zullen onder andere de wijken van de groepen 3 en 4 te bewonderen zijn.

Wordt vervolgd dus…
Groet,

Juf Annemarie

 

Wie leert van de fouten van een ander wordt goedkoop wijs…

En dat is precies wat er op OBS De Startbaan gebeurde. De groepen 7 doen mee aan de Bright Idea Challenge van Shell. Ze gaan ideeën bedenken die mogelijk bijdragen aan het oplossen van wereldproblemen betreffende schoon water, voedsel voor iedereen en de overgang naar schonere energie. Bij dit project horen bouwpakketjes van autootjes die op zout water kunnen rijden. Van het bezoek aan Generation Discover (zie eerdere blogpost) had ook groep 8 nog deze bouwpakketjes liggen en een week eerder al ervaring opgedaan met het in elkaar zetten van de autootjes. Het paste mooi in hun project over de stad en ik schreef erover in een vorige blogpost. De filmpjes hiervan hielp de groepen 7 weer om direct goed aan de slag te gaan. Zij leerden van de ervaringen van de groepen 8 en het mooie was dat ze de groepen 5 en 6 mee lieten doen. Zo gingen afgelopen vrijdag dus 4 groepen (2 groepen 7 en de groepen 5 en 6) gezamenlijk aan het werk. De leerlingen uit de groepen 5 en 6 waren blij dat ook ze ook mochten meedoen en een groot aantal had al gehoord van hun oudere broertjes, zusjes en schoolgenootjes over het project. Ze vertelden erover tijdens de instructie en bleken erg betrokken en goed op de hoogte. Dat had volle klassen tot gevolg waarin de groepen 7 samen met de lagere groepen aan het werk gingen…
img_0001

Dankzij groep 8 wisten de leerlingen dat de zoutoplossing nauwkeurig gemaakt moest worden en de verhoudingen hierbij belangrijk waren: 20% zout en 80% water…

Nu moest het wel goed gaan…

Toch bleven er nog genoeg uitdagingen over om die auto’s perfect te laten racen…

En ook het goed gebruik van energie houdt de leerlingen bezig…

Ook de leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan meedenken en hun oplossingen aandragen voor de Bright Idea Challenge, al mogen ze dan niet zelf een idee inleveren. Ze helpen onze groepen 7 die er al druk mee bezig zijn.

Zo gingen afgelopen vrijdagmiddag de lokalen open en heb ik genoten van het enthousiasme van de leerlingen en de leerkrachten. Samenwerken kan zo echt een heel goed gevoel geven en leerlingen uit andere klassen kunnen elkaar beter leren kennen.

Ik heb de leerlingen tot slot ook nog gewezen op de portfolio’s van groep 8 van juf Linda waarin al mooie verslagen staan van de zoutauto’s…
KM_C454e-20170124162954

KM_C454e-20170124162954

Mooi om te zien hoe een klein onderdeel van een project kan leiden tot veel plezier in het leren van en met elkaar…

Wordt vervolgd,
Juf Annemarie

 

Portfolio’s: wat moet erin?

Op OBS De Startbaan zijn wij dit schooljaar begonnen met het ontwikkelen van portfolio’s. Al doende vullen we, werkend aan de projecten, onze portfolio’s in. De portfolio’s ondersteunen dus onze projecten.

Wat is een portfolio? Waarom doen we dit? En hoe ziet het er dan uit? Het begrip portfolio komt uit de kunstwereld. Als grafisch ontwerper, fotograaf of beeldend kunstenaar verzamel je voorbeelden van je werk in een portfolio om aan galeries en klanten te kunnen tonen. Kunststudenten hebben een portfolio nodig om toegelaten te worden op een academie.

Maar ook in het beroepsonderwijs en binnen bedrijven neemt het portfolio inmiddels een belangrijke plek in. Hier is het een inventarisatie van persoonlijke competenties, onderbouwd met bewijzen, gerelateerd aan een standaard en voorzien van een persoonlijk stappenplan.

Wat houdt dit dan in voor ons onderwijs op de basisschool?

Wij zijn vooral portfolio’s gaan gebruiken om het leerproces van leerlingen beter te kunnen ‘lezen’ en hierover met leerlingen te kunnen communiceren. Onderstaand werk van een leerling geeft bijvoorbeeld inzicht over hoe hij over de vraag denkt:
‘Kom jij op voor anderen?’…
portfolio-7
Deze leerling is hierin heel dubbel. Hij denkt in zijn denkwolkje: ‘Iedereen zegt: “Ik kom voor haar op al is het mijn dood, maar als het er op neer komt doet niemand het.”‘ En hij zegt in zijn praatwolkje: ‘Let maar niet op mij hoor’. Deze leerling ziet dus kennelijk dat mensen andere dingen roepen dan ze werkelijk doen. Tegelijkertijd vindt hij het lastig daarvoor uit te komen want hij vermeldt erbij dat we eigenlijk maar niet moeten letten op wat hij zegt.

Voor een docent is het interessant hierover door te vragen: Wat bedoelt de leerling precies? Kan hij dit goed formuleren? Schaamt hij zich voor zijn mening? Zijn er andere leerlingen die dit ook zo ervaren? Goed kijken naar werk van leerlingen geeft inzicht in hun leefwereld. Dergelijk werk kan in portfolio’s worden verzameld en aanleiding zijn voor interessante gesprekken in de klas.

Nog een werkstuk dat veel informatie geeft over de leerling. Ditmaal over wat hij denkt nodig te hebben op school…
portfolio-3

Goed gestelde vragen en opdrachten die verwerkt worden in een werkstuk kunnen duidelijk de beginsituatie van een leerling en een groep zichtbaar maken. Ook bij het evalueren maken dergelijke opdrachten zichtbaar wat de leerstappen van de leerling zijn. Het volgende voorbeeld is de evaluatie van de les over autootjes die op zout water rijden (zie over deze les het blog hiervoor…even naar beneden scrollen) …
KM_C454e-20170124162954

KM_C454e-20170124162954

Bij dit verslag zegt zowel het taalgebruik als de inhoud iets over de werkwijze en het niveau van de leerlingen. Maken ze goedlopende zinnen? Hoe zit het met hun woordenschat? Kunnen ze goed formuleren? En welke stappen hebben ze gemaakt? Welke problemen hebben ze opgelost? Hoe hebben ze samengewerkt? Wat heeft hun geholpen? Hoe denken zij zelf over bepaalde vraagstukken als energiegebruik?

De leerkracht heeft in het formulier een rubric gebruikt om aan te geven wat de succescriteria zijn voor dit verslag en wanneer het met (on)voldoende of goed wordt beoordeeld. De volgende stap zou kunnen zijn om leerlingen zelf succescriteria te laten formuleren. De stap daarna zou kunnen zijn om de leerlingen zelf hun leerdoelen te laten formuleren met bijbehorende succescriteria. Naarmate een project vordert wordt het stellen van leerdoelen steeds meer bij de leerlingen gelegd en gaan we meer naar open opdrachten met een eigen inbreng van de leerling.

In onze portfolio’s zit dus:

 1. Werk van leerlingen waaruit hun leerstappen duidelijk worden. Dit kunnen verslagen zijn, foto’s van werkstukken, ontwerpschetsen e.d. Hierbij is niet alleen het eindproduct en het beste werk van belang. Juist het proces en de leerstappen worden belicht.
 2. Evaluatieformulieren en rubrics over vaardigheden als samenwerken, communiceren, kritisch denken, burgerschap, creativiteit en karakter.
 3. De hele leerlijn van het project met de opdrachten. Hierin kunnen leerlingen zien wat de planning is en wat er op het programma staat. Wij hebben dit jaar 2 projecten. De eerste loopt van september t/m januari en de tweede van februari t/m mei. De projecten zijn schoolbreed.

Dit doen we omdat:

 1. We graag inzicht willen krijgen in andere vaardigheden dan alleen de cognitieve vaardigheden die gemeten worden met ons leerlingvolgsysteem. Als we willen dat leerlingen zich ontplooien in samenwerken, communiceren, kritisch denken, burgerschap, creativiteit en karakter, dan moeten we daarvoor ook instrumenten ontwikkelen om dit zichtbaar te maken.
 2. We kunnen zo beter kunnen communiceren over hoe we leren. Het portfolio maakt het leren zichtbaar en levert zowel bij de leerling als bij de leerkracht inzichten op. Niet alleen in de communicatie tussen leerkracht en leerling maar ook tussen leerlingen onderling, ouders en school en duocollega’s.

En de toekomst? Wat willen we nog meer?

 1. We willen de leerlijnen van de zaakvakken (geschiedenis, biologie en aardrijkskunde) vormgeven in projecten waarin het gebruik van techniek, ICT en creatieve vakken ook een belangrijke rol spelen. Die leerlijnen willen we daarom nog duidelijker in beeld krijgen. Dit willen we gaan doen met de kerndoelen zoals het SLO die heeft geformuleerd.
 2. We willen nog meer de samenwerking aangaan met musea, culturele instellingen, bedrijven en vervolgonderwijs om de wereld meer in de school te halen. Daarin hebben wij al veel stappen gezet.
 3. We zijn aan het inventariseren wat de mogelijkheden zijn van digitale portfolio’s.

We worden in deze werkwijze aangemoedigd door onze leerlingen die trots zijn op hun werk en met veel inzet hun portfolio’s vullen.
portfolio-2

Ik wil graag collega’s die dit blog lezen en met eenzelfde ontwikkeling bezig zijn uitnodigen hun ervaringen te delen en hun feedback te geven. Want ook wij zijn als leerkrachten en schoolorganisatie steeds aan het leren hoe het beter kan.

Wordt vervolgd,
Juf Annemarie

 

De kunst van het fouten maken…

In het vorig blog hieronder ging het over de kunst van het vragen stellen. Vragen stellen en feedback gaat hand in hand en zijn een belangrijke rode draad in het onderwijs. De meeste leerkrachten zullen dit onderschrijven. Wat vaak minder wordt belicht is dat fouten leermomenten zijn. Een waarheid als een koe natuurlijk. Want door ontelbare keren te vallen hebben we leren lopen en fietsen. Beroemde sporters en musici oefenen en oefenen en weten daardoor precies wat ze nog willen bijslijpen, dus waar hun ‘fouten’ zitten. Doordat iets ‘fout’ ging deden wetenschappers belangrijke ontdekkingen waaronder penicilline. Fouten en toevalligheden zijn een bron van creativiteit. Een prachtig voorbeeld hiervan is het boekje van Erik Kessels: Meesterlijke missers, Maak van falen je handelsmerk. Hij analyseert hierin heel mooi wat een foto of afbeelding interessant maakt.

Maar hoe zit dat op scholen? Durven leerlingen fouten te maken als ze bang zijn voor onvoldoendes? Durven leerkrachten iets nieuws te proberen als ze worden afgerekend op ‘resultaten’? Op iedere school zal dit anders zijn en ieder kind en iedere leerkracht zal hier op zijn eigen manier mee omgaan. Het besef dat daar waar het schuurt geleerd wordt, is lang niet overal ingedaald.

Daarom hierbij een mooi praktijkvoorbeeld van hoe een les vol ‘fouten’ juist succesvol kan verlopen. Juf Linda van OBS De Startbaan wilde voor het project ‘de stad’, leerlingen duurzame autootjes laten bouwen die we hadden gekregen via Generation Discover van Shell. Deze autootjes rijden op zout water.

Fout nr 1: Ze had niet zelf het autootje vooraf in elkaar gezet en wist dus niet precies wat de leerlingen te wachten stond. Soms  maak je die fout als leerkracht bewust omdat je gewoonweg de tijd niet hebt om alles voor te bereiden. Juf Linda had wel een mooie intro met filmpjes over duurzaamheid.

Fout nr 2: Juf Linda had ook geen tijd gehad om precies uit te zoeken hoe het nu precies technisch werkte dat die autootjes zout water konden omzetten in energie om te rijden. De leerlingen gingen dus aan de slag zonder dat ze echt een idee hadden wat ze nu eigenlijk gingen doen.

Wat gebeurde er…

inderdaad…het motortje draaide niet…

Fout nr. 3: Het autootje rijdt niet en we hebben geen idee wat er aan de hand is.
Nu was het aan de leerlingen en niet aan de leerkracht om te onderzoeken hoe dit kwam. Door niet op te geven en nog eens heel goed de instructies na te lezen kwamen twee meiden erachter dat de verhouding van zout en water voor de juiste zoutoplossing erg belangrijk was en precies moest worden opgevolgd…
Aha! Fout nr 3 is geïdentificeerd: We hebben de instructies niet nauwkeurig genoeg gelezen en opgevolgd…

Hierdoor ging de samenwerking tussen de meiden verder en verspreidde hun vondst zich door de hele groep waardoor ook weer andere fouten konden worden opgelost zoals…
Fout nr 4: We hebben te snel gehandeld en verkeerd water gebruikt voor onze auto…

Het gevolg van deze fouten was dat de leerlingen moesten doorzetten, analyseren, en samenwerken. Alleen waren ze er niet uitgekomen. Het plezier daarna is dan nog groter…

En natuurlijk zijn we er nog niet. Want hoe werkt zo’n motortje nu echt op zout water? Daarin kunnen de leerlingen zich nu alsnog gaan verdiepen. Ze weten nu DAT het kan maar nog niet HOE het kan. En dat is nou weer een vraag die mij als leerkracht boeit: Zijn ze door het uitproberen nu gemotiveerder om dat eens haarfijn te gaan uit te zoeken?

Wordt vervolgd…
Juf Annemarie

 

 

Vragen stellen aan leerlingen, theorie en praktijk…

Onderwijs is complex. Wat wij als leerkrachten onderwijzen is vaak niet datgene wat de leerlingen leren. Om dat leerproces toch zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen verdiepen we ons als leerkracht steeds in diverse theorieën en denken we na over onze lessen. Maar de theorie begrijpen is weer niet hetzelfde als het ook daadwerkelijk doen. Daarin leren wij als leerkracht iedere les net zoveel als de leerlingen. In dit stuk wil ik iets van dat leerproces van de leerkracht laten zien. Een leerproces waarmee je eigenlijk nooit klaar bent.

Bij de projectlessen op OBS de Startbaan doen we veel aan teamteaching en kunnen we sommige lessen met twee docenten doen. Daarom kon juf Cora van groep 4 afgelopen vrijdag filmen. Het is een voordeel om achteraf rustig terug te kunnen kijken of een les(onderdeel) ook zo werkte als je voor ogen had. Momenteel zijn we erg bezig met de techniek van het vragen stellen. We stellen als leerkracht vragen om:

 • Informatie over de leerling te verkrijgen: Begrijpt de leerling het onderwerp?
 • Informatie aan de leerling te verstrekken: Door vraag en antwoord krijgt de leerling informatie.
 • De leerling aan het denken te zetten: De vraag stimuleert tot nadenken over het onderwerp en laat de leerl

Dylan William merkt hierbij op dat aan het begin van de les de vragen meer oriënterend zijn en gedurende de les en aan het eind de vragen ook meer diagnostiserend worden. Na het lezen van de Didactiefuitgave van Dylan William’s ‘cijfers geven werkt niet‘, wilde ik een aantal concrete tips van hem uitproberen. Voor tijdens de instructie had hij de mooie tip om geen vingers te laten opsteken maar te werken met wisbordjes of andere technieken waardoor alle leerlingen aangesproken worden om mee te doen en de leerkracht tegelijkertijd een beeld krijgt van wat de leerlingen al weten. Ik maakte daarvan een variant met duim omhoog is ja, duim omlaag is nee en duim horizontaal is weet niet.

In onderstaand filmpje is de instructie te zien. Het leerdoel was het begrijpen en kunnen toepassen van een snaarverbinding in een ontwerp…

Daarna kregen de leerlingen nog vijf minuten uitleg over gereedschap en materiaal en kregen ze de vraag of ze de molen precies na wilden maken of een eigen ontwerp met een snaarverbinding wilden bedenken. Het werken met de duimen ging prettig. Ik kreeg de indruk dat de leerlingen zo allemaal meer betrokken raakten en ik kreeg zo ook op een eenvoudige manier in beeld hoe de hele groep over een vraag dacht.

Terugkijkend zie je ook heel goed je eigen handelen. Sommige reacties en antwoorden kan je nog beter bevestigen dan hier in beeld is te zien en de opmerking aan het eind, van een leerling dat een priem erg op een schroevendraaier lijkt, is een mooie opmerking. Ook die opmerking had beter ontvangen kunnen worden. Overeenkomst en verschil tussen priem en schroevendraaier had best even belicht mogen worden.

Lia Voerman heeft naar aanleiding van haar promotie over feedback didactisch coachen ontwikkeld en stelt dat we in het contact tussen leerkracht en leerling kunnen spreken van vragen, aanwijzingen en feedback. Leerkrachten stellen gemiddeld het meeste vragen. Zij spreekt van categorie 1, 2 en 3 vragen.

 • Categorie 1 vragen zijn vragen die je met ja of nee kunt beantwoorden, vragen over feiten en gesloten vragen.
  Bijvoorbeeld: Wat is de hoofdstad van Griekenland?
 • Categorie 2 vragen laten de leerling redeneren over onderwerp, strategie en/of werkhouding.
  Bijvoorbeeld: Waarom zou Athene de hoofdstad van Griekenland zijn geworden?
 • Categorie 3 vragen gaan over metacognitie, zelfregulatie en het ‘leren leren’ van de leerling.
  Bijvoorbeeld: Hoeveel tijd schat je in dat je nog nodig hebt om je werkstuk over Griekenland af te ronden?

Hieronder volgt een filmpje van de evaluatie van de les. Bij een filmpje van jezelf als leerkracht kun je mooi turven welke soort vragen je het meeste stelt. Momenteel is er op OBS De Startbaan een leerteam bezig met behulp van videocoaching hun eigen manier van vragen stellen en feedback geven onder de loep te nemen.

Opvallend is verder in beide filmpjes dat de leerlingen het vaak lastig vinden om onder woorden te brengen wat ze denken. Vaak komt dat ook omdat de woordenschat ontbreekt. Een gemeenschappelijke woordenschat is daarom bij elk project een belangrijk onderdeel. Maar ook het goed formuleren blijft heel moeilijk. Klassengesprekjes waarbij leerlingen hun gedachten moeten formuleren zijn ook steeds een onderdeel van het evalueren.

Dit keer was de evaluatie klassikaal. Een andere mooie werkvorm zou zijn is om dit coöperatief in tweetallen en/of viertallen te doen waarbij de leerlingen zelf bepalen wat de succescriteria zijn voor een goed ontwerp met een snaaraandrijving of zelf studievragen bedenken hiervoor.

Tot slot nog wat beelden van de les…

Onderwijs is een prachtig vak dat je blijft bijslijpen…

img_0017

Volgende keer gaan we met deze groep verder met het verfijnen en meer eigen maken van de ontwerpen, nog wat achtergronden over tandwielen en de melkpakken definitief met een verfje veranderen in molens.

Wordt vervolgd,
Juf Annemarie

Mooie bruggen in groep 8…

Bij het project over ‘de stad’ werden in groep 8 van juf Linda bruggen gemaakt. In groepjes werd gewerkt, werden problemen opgelost en werd gepresenteerd…

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Mooie bruggen naar het jaar 2017!
Groet,
Juf Annemarie

Een heel gelukkig 2017!

thumb-1920-778610

Voor iedereen veel geluk, vrede, liefde, vriendschap en gezondheid in 2017!

Ook het komend jaar wil de Woord&beeldclub weer informeren over projecten op de basisschool, techniek en kunst in de klas, formatieve evaluatie, gebruik van portfolio’s, goed differentiëren, creativiteit in de lessen, aandacht voor vaardigheden als samenwerken en burgerschap, het goed leren interpreteren van werk van leerlingen en nog veel meer topics die te maken hebben met de uitdagingen van goed onderwijs.

Met veel plezier deelde ik in woord en beeld lessen, foto’s, filmpjes en verhalen van en over leerlingen. In 2016 werd dat veel bekeken: maar liefs 47.046 keer door 20.655 bezoekers uit heel veel landen…

schermafbeelding-2017-01-03-om-20-22-48

schermafbeelding-2017-01-03-om-20-20-55

Hierboven staan de landen genoteerd met de meeste bezoekers aan deze blog. Niet alle landen staan hier genoteerd. Er zijn bezoekers uit de hele wereld maar de meeste kijkers komen uit Nederland, België en de VS. Hieronder staan de topics die het meest zijn bezocht…
schermafbeelding-2017-01-03-om-20-21-21
Het blog en de lessen worden dus het meest bekeken. Volgende week starten we weer met onze projecten en zal ik weer wekelijks verslag doen. Een groot aantal teamleden op OBS De Startbaan worden geschoold in didactisch coachen, ontwikkeld door Lia Voerman. Feedback en het stellen van de juiste vragen zijn hierin een rode draad. Gedurende de projecten ontwikkelen we de portfolio’s en verdiepen we ons in formatieve evaluatie. Leerlijnen techniek worden uitgerold… Er staat dus voor 2017 genoeg op stapel. Nu nog even genieten van de vakantie…

Blijf ons volgen!
Groet,
Juf Annemarie

 

 

Het kerstgevoel op OBS De Startbaan…

Misschien klinkt het een beetje oubollig of als een open deur maar Kerst betekent toch vooral samen... Samen op de foto…

Allemaal op chique of allemaal met die lekker foute Kersttrui…
Samen een kerstlied zingen al is dat voor sommigen heel eng maar met zijn allen durf je meer en lukt het…
img_0658

Samen dineren…

En samen iets doen voor een ander (klik op de foto voor een vergroting) …

Iedereen was vandaag even in de ban van Tijn die heel Nederland op zijn kop zette met zijn actie #lakaan voor serious request: Je kunt doneren voor dit goede doel en dat laten zien door je nagels te lakken. Zo eenvoudig en toch zo’n enorm pakkend initiatief. Indrukwekkend hoe dit jongetje van 6 met hersenstamkanker samen met zijn ouders even zijn eigen problemen kan vergeten door aan anderen te denken. Onze leerlingen kunnen hiervan leren dat je altijd verschil kunt maken door iets goeds te doen voor je omgeving, hoe jong je ook bent en hoe ziek je ook bent.

Iedereen hele fijne dagen en tot in 2017,
Groet,
juf Annemarie

Techniek: Evalueren en reflecteren met leerlingen over hun werkstuk

Op OBS De Startbaan zijn de leerkrachten zijn steeds bewuster bezig met het stellen van leerdoelen. Daarbij is het natuurlijk vooral van belang dat de leerlingen weten wat die doelen zijn. En bij leerdoelen horen succescriteria; wat zie je als het doel is bereikt? Ook hierbij is het de uitdaging om leerling en actief mee te laten denken over wat zij zien al zij een opdracht geslaagd vinden.

Bij het vak techniek is dus niet alleen technische kennis van de leerkracht van belang maar moet de leerkracht ook goed in staat zijn om te kijken naar de werkstukken van de leerlingen en samen met hen te evalueren. Het gemaakte werkstuk vertelt veel over hoe de leerling denkt. Wat het werkstuk nog niet laat zien kan de leerkracht vragen aan de leerling. Daardoor krijgt de leerkracht een beeld van de vorderingen. Hierin is het geven van effectieve feedback een rode draad; hoe zet de leerling de volgende stap?

Bij jonge kinderen is dat een hele uitdaging. Ook omdat ze nog niet altijd de woorden kunnen vinden om hun eigen werk te beschrijven. In onze projecten werken we daarom tevens intensief aan de opbouw van de woordenschat die hoort bij het project. In de onderstaande filmpjes is in de techniekles het begrip wiel en as behandeld. Voor sommige leerlingen nog een hele ontdekking hoe een wiel draait en hoe hij vast zit. Het doel was een rijdend voertuig te maken dat kan worden voortbewogen. In het eerste filmpje zien we een leerling die zijn auto wilde laten bewegen met behulp van lucht uit een ballon…

Een mooi gesprekje met goeie leerstappen maar toch ook veel leerlingen in deze groep moeilijk te volgen. Bij de prachtige uitleg van het jongetje over zijn auto is het meisje vooraan in de roze trui is bijna in slaap gevallen ;-). We zien hier dat ook het verschillende niveau op technisch gebied is voor de leerkracht een hele uitdaging is. Hieronder volgen nog 2 leerlingen uit de groep die andere oplossingen hadden om een auto te laten rijden: duwen en trekken…

Die middag zijn er ook nog een heleboel bruggen gebouwd met Lego waarbij aandacht was voor het in verband bouwen: een steen leggen over iedere naad. Elk werkstukje is voor de leerkracht weer een uitdaging: Wat zie ik? Wat zie ik niet? Wat wil ik nog weten? Hoe vraag ik dat? Weet de leerling wat er goed gaat? Weet de leerling wat er nog niet goed gaat? Weet de leerling de volgende stap? En het allermooiste is dan natuurlijk dat goed evalueren zo ingeslepen raakt dat de leerlingen elkaar feedback kunnen geven. Op afgesproken momenten maar ook gewoon tijdens het werk.

Hieronder dus een aantal werkstukken van bruggen. Om van te genieten en om je als leerkracht af te vragen: Wat zou ik vragen? Hoe zou ik op dit werkstuk feedback geven?

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Lastig hè. We kunnen tot slot nog 1 keertje meekijken met juf Marjolijn…

Wordt vervolgd,
Juf Annemarie