Pinokkio, een terugblik op de technieklessen…

Met dit filmpje kijken we terug op onze technieklessen van voor de Herfstvakantie. In alle groepen zijn Pinokkio’s gemaakt. Hoe we dat precies doen is te lezen op de lessen op deze site. Ik heb er van genoten en volgens mij de leerlingen ook.

Een aantal klassen gaan door met het aankleden van de Pinokkio en/of een poppenspel in een theater of schaduwspel. Hierin kunnen dan weer andere technieklessen een rol gaan spelen. Licht en geluid bijvoorbeeld.

We blijven dus bezig met onze technieklessen.

Wordt vervolgd,
Juf Annemarie

Terugblik: Toptalent in Nederlands onderwijs… maar ook stakingen

Ik had de eer te mogen deelnemen aan een panel bij de de uitreiking van de OnderwijsTopTalentPrijs. Jong onderwijstalent presenteerde zich op 5 oktober in de Hogeschool Arnhem Nijmegen…

37768946101_d1c4ffe838_o

Indrukwekkend om te zien met hoeveel kennis, kunde en passie deze nieuwe lichting onderwijsmensen zich liet zien. Ze studeerden af met prachtige leervragen. Hieronder slechts een greep uit wat er allemaal door deze groep afgestudeerden is onderzocht:
Hoe kan muziek autistische kinderen helpen?
Hoe stimuleer ik eigenaarschap bij leerlingen?
Wat is creativiteit en hoe ontwikkel je dat bij je leerlingen?
Hoe zet je literatuur in bij multicultureel onderwijs?

Prijswinnares Zuzana Molcanova (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) vertelde haar leerlingen dat het boek ‘De Vliegeraar’ van Khaled Hosseini hun leven zou gaan veranderen. Een dappere en bevlogen uitspraak. Zuzana zei verder dat haar voorspelling niet direct bij alle leerlingen overkwam maar dat een leerling die eerst sceptisch was haar later kwam vertellen dat het boek inderdaad haar leven had veranderd. Dat is wat leerkrachten doen in het onderwijs. Wij hebben invloed op het leven en de toekomst van onze leerlingen.

De presentatie van al dit werk toont opnieuw aan hoe veelzijdig en complex onderwijs is en wat je als leerkracht eigenlijk allemaal moet kennen, kunnen en tot in je vingertoppen moet beheersen. Bovendien wil je toetsen of je je doelen hebt behaald en of de vragen die je hierboven hebt gesteld ook een effect lieten zien in je groep leerlingen. Hoe meet je dat? Wat zijn je instrumenten? Welke analyse maak je naar aanleiding van je metingen? Dat waren allemaal vragen die in het panel gezamenlijk met de zaal werden belicht.

Ik zocht nog eens even na wat een ‘gewone leraar basisonderwijs’ met een LA schaal eigenlijk allemaal behoort te doen in zijn/haar werk. Die lijst (van de PO raad) is niet mis en is slechts een basis. Hieronder geef ik hem nog even weer:

Werkzaamheden

1. Onderwijs en leerlingbegeleiding.
* bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;
* geeft les aan en begeleidt leerlingen;
* hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer‐ en opvoedingsdoelen van de school;
* creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
* stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal‐culturele achtergronden;
* structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen;
* kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert;
* speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;
* registreert en evalueert ontwikkelings‐ en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan handelingsplannen op;
* signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose;
* begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen;
* coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep;
* begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan;
* bespreekt probleemleerlingen met de seniorleraar of intern begeleider en/of de directeur;
* begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep;
* bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers;
* houdt het leerlingdossier bij;
* geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid;
* neemt deel aan teamvergaderingen;
* organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit;
* onderhoudt contacten met de ouderraad.

2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en ‐ontwikkeling.
* draagt bij aan de formulering van leer‐ en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor één of meerdere leerjaren;
* vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten;
* doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma’s;
* zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten.

3. Professionalisering.
* houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; * neemt deel aan scholings‐ en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;
* houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur.

En bovenstaande lijst is de start. Veel collega’s houden zich daarnaast nog bezig met eigen specialismen en zaken die hen boeien zoals het doen van onderzoek binnen de lespraktijk of het opzetten van ‘Makerspaces’, om maar gewoon eens wat te noemen.

Velen van ons zijn gedragspecialist, specialist in rekenen of taal of geschoold in Remedial Teaching. Op onze basisschool zijn niet alleen de leerlingen maar ook de leerkrachten hard bezig zich te steeds scholen en hun talenten te ontplooien. Een leven lang leren moet je immers ‘voorleven’.

Maar nu kom ik toch op de voorwaarden die aanwezig moeten zijn voor dit leven lang leren en voor een innovatieve organisatie. Helaas hebben onze leerkrachten voor hun specialismen en passies nauwelijks de tijd en staan collega’s als legbatterijen voor de groep. Mijn directeur is dagen kwijt om bij ziekte vervangend personeel te vinden. En eigenlijk is onze kanjer van een conciërge ook al jaren wegbezuinigd en en wordt ieder jaar bekeken of ze nog kan blijven omdat ze uit een speciaal potje wordt betaald, dus mogelijk moeten wij volgend schooljaar zelf de melk rondbrengen, de telefoon aannemen, de deur opendoen, het magazijn aanvullen, bestellingen doen, etc, etc…. Daar sta je dan met je talenten en je mooie opleiding(en). En onze school is echt geen uitzondering. Zie ook het heldere stuk van Rienkje van der Eijnden, directeur basisschool De Zuiderzee…

Dus 5 oktober was niet alleen de dag van het TopTalent. Op 5 oktober was er natuurlijk ook de staking van basisschoolleraren en de manifestatie in het Zuiderpark in Den Haag. Onze school was dicht. Terecht denk ik dan. Wij hebben niet alleen gestaakt voor een fatsoenlijk loon. Wij hebben gestaakt om al die mooie onderwijsvragen van dit toptalent te kunnen behouden. In een totaal uitgeklede organisatie die ons onderwijs is, is er geen tijd voor reflectie of innovatie (behalve dan op je vrije zondagmiddag of in je vakantie waaraan door de laatste CAO’s ook al is geknaagd).

IMG_6338

Ik zie net op Twitter dat Arie Slob de nieuwe minister van onderwijs gaat worden. Ik zou hem willen vragen: Geef ons alstublieft de ruimte om ons mooie vak op een goede manier te kunnen uitoefenen. We zitten op een kantelpunt: gaat er eindelijk geluisterd worden naar het werkveld en kunnen we in de toekomst ten volle gebruik gaan maken van ons toptalent of zal ons onderwijs desintegreren ondanks alle passie en inspanningen op de werkvloer…

Wordt vervolgd,
Juf Annemarie

Techniek is niet alleen techniek…

Even een foto maken in de techniekles van collega Carola. De camera richt zich diagonaal door het lokaal en registreert allemaal aandachtige leerlingen…IMG_1015

Lekker aan het werk. Nu even niet in de boeken, lezen of luisteren maar eens leren door te doen. Juist die afwisseling motiveert. ‘Techniek is niet alleen techniek’, denk ik bij mezelf, terwijl ik deze beelden schiet. De vorige blogpost ging ook al over deze techniekopdracht, het maken van een Pinokkio, die juf Carola en ik momenteel aan alle klassen van OBS De Startbaan geven. Hierbij leren de leerlingen zagen, boren, schuren, vijlen, meten en timmeren. Maar dat is het niet alleen… De leerlingen kunnen en mogen veel meer doen. En ze mogen het ZELF doen. Zelf kiezen of ze lekker bij elkaar gaan staan of een eigen plekje kiezen…

Zelf ontdekken hoe ze gereedschap hanteren en of dat makkelijker samen gaat of alleen…

Zelf een helpende hand zoeken of kijken of je het alleen kunt… En ontdekken hoe leuk het is om een helpende hand toe te steken. Leerlingen van groep 7 waren afgelopen week verdeeld bij de kleuters en werden direct door juf Anneke ingezet om de kleuters te helpen hun Pinokkio af te maken. Leuk voor beide partijen…

Techniek is ook zelf nadenken over je eigen doelen: Is dit nu af? Vind ik het goed zo? Of wil ik er nog meer aan doen? Wat zijn de vervolgstappen? Welk materiaal heb ik daarbij nodig? Trots kwamen een paar leerlingen vanmiddag aan het eind van hun les naar mijn kantoortje. Ze wilden even het resultaat laten zien. De Pinokkio’s zagen er prachtig uit. Laten we ze zo in hun blootje of niet? De leerlingen zaten boordenvol plannen om hun poppen aan te kleden, haren te geven, een muts op te zetten en oh ja… Piniokkio hoefde niet altijd een jongen te zijn. Het mocht ook best een meisje worden: Pinokkia. En dan is breien of haken ook wel weer leuk om te leren. Misschien hebben ze nog wol en stof thuis liggen. Vilt is ook een goed idee. Dat hoef je niet af te hechten.

IMG_1043

Hoe maak je er nu eigenlijk een marionet van? En wie had deze opdracht bedacht? Was ik dat? Ik vertelde dat Rita Baptiste een belangrijk aandeel had in dit idee. Oh, was dat zo? Wie is dat dan? Dan moest Juf Rita als ze volgende week toch langskomt beslist ook even bij hun in de groep komen kijken… Even kennismaken en het werk bewonderen…

Dus inderdaad… Techniek is niet alleen techniek…

Voor wie wat meer foto’s wil bekijken en/of downloaden hieronder wat linkjes naar fotoalbums:

Groep Paars, Groep Blauw, Groep 5, Groep 6, Groep 7. De andere groepen volgen nog.

Dus wordt vervolgd,
Groet,
Juf Annemarie

 

 

Technieklessen op OBS De Startbaan…

Met de start van het nieuwe schooljaar gingen ook de technieklessen beginnen. In ons mooie technieklokaal lagen materiaal en gereedschappen al klaar om door vele kinderhanden te worden ontdekt.

En een heel leger Pinokkio’s wandelden deze week met bewegende ledematen aan de hand van trotse leerlingen het lokaal weer uit. Dinsdag was als eerste de kleutergroep van juf Anneke aan de beurt…

Meten, zagen, vijlen, timmeren en boren waren allemaal dingen die je als kleuter niet dagelijks doet. Juf Anneke en juf Annemarie waren zo druk bezig met de helpende hand hier en daar, dat er weinig tijd overbleef om foto’s te maken. Toch was het opvallend hoe goed vooral sommige meisjes zich al thuis voelden in de techniek…

Mooi is het dan om vandaag het verschil te zien met groep 5. Op deze regenachtige vrijdagmiddag kwamen 30 leerlingen uit deze groep het technieklokaal binnen. Ze moesten hun energie kwijt want lekker even buitenspelen was er in de pauze niet bij met dit weer. Zou dat wel goed gaan tussen de zagen en de hamers? Maar het werd een geweldige middag. Dat kwam mede dankzij de extra helpende handen van 2 moeders, Ingrid en Carola. Nu was er voor de juf ook tijd om even een foto te maken…

Na een korte instructie en uitleg over het gebruik van het gereedschap stonden de leerlingen te popelen om aan de slag te gaan. Daarbij werd handig samengewerkt…

Het is heel fijn als iemand tijdens het zagen je helpt met vasthouden. Maar ook een momentje geconcentreerd op jezelf is mogelijk in de twee ruime lokalen…

En dan is er de trots over het behaalde resultaat…

We nemen altijd even de tijd om te evalueren en elkaars werk te bekijken. Hierbij viel op dat er veel creatieve eigen oplossingen en ideeën waren: Mooie gezichtjes, eigen oplossingen voor verbindingen en zelfs een Pinokkio met 4 armen van Dylano, een soort Superheld-Pinokkio. Het opruimen verliep ook als een zonnetje op deze regenachtige middag. Tot slot nog een groepsfoto van de Pinokkio’s en hun makers…
IMG_0053.jpgZo ga je als juf blij het weekend in…

We gaan nog verder met de Pinokkio’s en nog verder met techniek in de andere klassen.

Wordt dus vervolgd,
Juf Annemarie

Brief aan de nieuwe minister van OCW…

Vakantietijd, komkommertijd, tijd om uit te rusten en de balans op te maken van het afgelopen jaar en plannen uit te werken voor het komend jaar. Daarbij ligt mijn focus vooral op de zaken boeien, energie geven en inspireren en zo min mogelijk op zaken die frustreren.

Maar wat schrijf je nu aan de minister van OCW als hij of zij werkelijk de moeite zou nemen die brief ook te lezen en ernaar te handelen? Dat was de vraag die werd gesteld in de online lerarencommunity van OCW. In deze online community werden diverse vragen door OCW voorgelegd aan het veld, zoals het dreigende lerarentekort.

Ik was verrast om via de mail te vernemen dat mijn brief is verkozen als beste brief. Ik las hem nog eens door en kan er nog helemaal achter staan. Wel overheerst in deze brief in grote lijnen toch de frustratie over wetgeving die naar mijn idee goed onderwijs belemmert. Niet aan de orde komen mijn grote nieuwsgierigheid naar hoe mensen leren en mijn passie voor lesontwerp. Van deze passie wordt je door de waan van de dag en het toenemende woud aan regeltjes te vaak weggehouden.

Ik verwacht het niet maar hoop wel dat de nieuwe minister van Onderwijs deze brief zal lezen en een start zal maken het Nederlandse onderwijs weer meer aantrekkelijk te maken voor de leerkracht en daarmee ook voor de leerling.

Hieronder is mijn brief aan de nieuwe minister nog eens te lezen…

Brief aan de minister van onderwijs…

Waarom dreigen er tekorten in het onderwijs?
Waarom zijn onderwijsmensen zo boos? Waarom dreigen er stakingen van een beroepsgroep die in principe nooit leerlingen en ouders wil duperen? Het antwoord is heel simpel: Als je de fabel kent van de kip met de gouden eieren en we zien goed onderwijs als gouden ei en de leerkrachten als de kip die dat ei moeten leggen, dan weet je het antwoord al: De leerkrachten zijn legbatterijen geworden…

Hoe is dat zo gekomen?
Iedereen in het onderwijs kent wel het model van Luc Stevens. Hij beschrijft 3 basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Voor leerlingen doen we wat dit betreft erg ons best. Wat betreft leerkrachten wordt dit model al jaren met voeten getreden. Een diep gevoel van verwijdering en onvrede is het gevolg. Wat betreft autonomie is het onderwijs lang kleingehouden in een afrekencultuur en wat betreft competentie wordt de leerkracht steeds minder als professional gezien.

Waaruit blijkt dat?
Een steeds dikker wordende schil van managers en ondersteuners bemoeit zich met het onderwijs met salarissen waar leerkrachten niet aan kunnen tippen. Is die expertise niet aanwezig in de klas? Jawel hoor, wij hebben reken-, taal-, en gedragsspecialisten, coaches, video interactiebegeleiders, en leerkrachten met een Master SEN of academische graad. Zij hebben met de lerarenbeurs kunnen studeren en waren daar ook dankbaar voor. Echter zodra het diploma behaald was moesten ze weer rap als legbatterij terug naar de klas… meer eieren leggen. Geen tijd voor de kip zelf in de vorm van tijd voor reflectie, toepassing van verworven expertise of uitleven van interesses… Nee dat voorrecht behoort aan het legertje externen.

Is er dan geen geld voor?
Natuurlijk wel, maar dat geld zit niet in de scholen maar ligt bij de samenwerkingsverbanden. Kunnen we daar niet bij dan? Jawel maar dan moet je eerst dikke dossiers schrijven die jaarlijks moeten worden geëvalueerd ook weer door externen natuurlijk. Hoe kan de minister dit oplossen? Heel simpel door het geld weg te halen bij die samenwerkingsverbanden en de basisondersteuning van de scholen flink te verhogen. Zo komt het geld waar het nodig is: bij de leerlingen, de leerkrachten en de scholen. Op die manier kan de school haar eigen expertise gebruiken en vlucht talent niet de klas uit wat nu het geval is. De leerkracht kan zich weer competent voelen als hij de vruchten van zijn scholing, ervaring en interesses kan inzetten. Scholen en leerkrachten worden minder afgerekend door externe professionals en zullen meer autonomie voelen.

Wat kan de minister nog meer doen?
Hij of zij kan die schil van management en professionals die om het onderwijs zitten nog meer afpellen en bij de kern terechtkomen door eens dwars door het woud van raden, coöperaties en instituten heen, direct aan de leerkracht te vragen wat zijn mening is over bepaalde onderwijswetgeving. We nemen op dit forum toch ook de moeite om mee te denken en het op te schrijven? Heel moeilijk is dat niet. En is dat alles? Het lijkt mij een heleboel. Want de minister moet echt gaan luisteren naar het onderwijsveld en dan bedoel ik de LEERKRACHT. En als er werkelijk is geluisterd moet daarnaar gehandeld worden. Dat is niet moeilijk maar wel een hele cultuursomslag. Want de minister heeft zelfs niet geluisterd naar de eigen onderzoekscommissies. De commissie Dijsselbloem riep al dat het onderwijs met rust moest worden gelaten en dat onderwijsvernieuwingen even moesten uitblijven. En wat kregen we: Passend Onderwijs. De Arena zat destijds vol met protesterende leraren. Ik was er ook en wist toen al dat het niet zou helpen en de politiek niet zou luisteren. We zijn het gewend. Dus minister, wilt u gouden eieren? Zorg dan vooral voor de kip en begin met luisteren. Als u dan heeft geluisterd en nagedacht weet u wat ze nodig heeft aan relatie, competentie en autonomie en als laatste geeft u haar een extra graantje, maar dat laatste is echt niet de hoofdmoot van onze boosheid.

En nu maar hopen dat we volgend jaar een kanjer van een minister krijgen zodat we onze handen weer vrij krijgen om ons als leerkracht echt met het onderwijs bezig te houden.

Ik geniet nog even van mijn vakantie maar heb al een hoop ideeën voor komend schooljaar. Ook daarover zal meer volgen in dit blog.

Wordt vervolgd,
Juf Annemarie

Grenadiers en Jagers: Bezoek groepen 7…

Gisteren zijn de groepen 7 van OBS De Startbaan op bezoek geweest in Arnhem bij het Airborne museum en de begraafplaats Oosterbeek. Dit was op uitnodiging van de Grenadiers en Jagers, die voor ons een prachtige dag hadden verzorgd, inclusief busvervoer en lunch.

Op eerdere blogs is te lezen dat wij als basisschool het monument van de Grenadiers hebben geadopteerd en daarom traditioneel op 10 mei gezamenlijk de slag om Ypenburg herdenken. De steeds hechtere band van onze school met dit regiment is belangrijk voor onze leerlingen. De herdenkingen zijn steeds een aanleiding onze eigen geschiedenis te leren kennen en te blijven nadenken over vrede en vrijheid.

Het was in de eerste plaats fijn om op stap te zijn met 2 groepen waarin een goede sfeer heerste en leerlingen elkaar een handje hielpen als dat even nodig was…

En er was daarnaast ook weer een hoop te leren: Over de slag om Arnhem en hoe dat tegenviel voor de geallieerden; over de rollen van de Polen en de Engelsen hierbij; en over hoe deze gebeurtenissen van invloed waren op de levens van mensen in die tijd… Het museum liet de leerlingen deze levens ontdekken door middel van koffertjes. Hierin zaten spullen, aanwijzingen en vragen die stap voor stap inzicht gaven in het leven van iemand die de slag om Arnhem had meegemaakt. Dit vormde een handleiding voor een route en speurtocht door het museum. Na een algemene uitleg kregen de leerlingen allemaal eigen koffertjes met andere personages. Een ontdekkingstocht door het museum kon beginnen…

Het museumbezoek werd afgesloten door een gezamenlijke wandeling door een ‘ervaring’: In de kelder van het museum was een indruk van de slag om Arnhem nagebouwd. Na de eerste euforie waarin men dacht al bevrijd te zijn kwam het taaie gevecht met de Duitsers.

Daarna kregen we in de tuin bij het museum een verzorgde lunch van de Grenadiers en Jagers…

Even eten en spelen voor we doorgingen naar het volgende serieuze onderdeel van de excursie: De begraafplaats Oosterbeek. Ook hier weer werden we er door de goede rondleiding en de indringende verhalen bewust van dat iedere grafsteen een geschiedenis heeft. Een geschiedenis waarin diverse nationaliteiten een rol spelen. De slechte behandeling van de Poolse soldaten is hiervan een voorbeeld…

De Polen hebben keihard gevochten voor onze bevrijding maar kregen hiervoor in eerste instantie weinig dankbaarheid. De Poolse officier waarover hier wordt verteld verloor zijn functie, moest jarenlang werken als portier en mocht bij een herdenking eigenlijk niet ons land in zonder visum. De Polen kregen oorspronkelijk de schuld van het mislukken van Market Garden (het plan om via Arnhem Nederland van de Duitsers te bevrijden). Gelukkig denken we hier nu anders over en krijgen de Polen nu wel de erkenning die ze verdienen.

We treffen dus diverse nationaliteiten aan op dit kerkhof maar ook diverse symbolen. Waar staan ze voor en wat is hun betekenis?

En wat kan een naam betekenen of voor gevolgen hebben?

Deze Joodse soldaat diende in het leger onder een andere naam…

Zoveel namen, symbolen en geschiedenissen… We konden er maar enkelen leren kennen en dat was al erg indrukwekkend. Eigenlijk bijna niet te bevatten hoeveel verhalen en geschiedenissen een plek hebben op dit kerkhof. Sommige graven zijn van mensen die zich als helden hebben gedragen.

Wat zou je zelf doen in oorlogstijd? Dat antwoord is niet makkelijk te geven en waarschijnlijk weet je dat ook pas als je in zo’n situatie belandt.

Dankzij de gastvrijheid van de Grenadiers en Jagers en de boeiende uitleg van de mensen van het Airborne museum hadden we een mooie en leerzame dag. Een dag waarop we veel te weten kwamen en waardoor we ons nog veel meer gaan afvragen. Burgerschap en nadenken over je eigen plek in de wereld is voor onze leerlingen meer dan ooit van belang.

Wij willen iedereen die ons heeft gereden, ontvangen, onze lunch heeft verzorgd, en boeiende uitleg heeft gegeven heel hartelijk danken! We blijven erover nadenken deze excursie nog beter in te bedden in onze projecten en willen dit graag blijven doen en toevoegen aan de tradities binnen de school.

Niet alle foto’s zijn geplaatst in dit verslag. Het volledige album is voor iedereen te vinden onder deze link. Al het foto- en film materiaal is hier te bekijken en te downloaden.

Wordt vervolgd,
Juf Annemarie

 

 

Kijkavond projecten…

Gisteravond hebben we onze projecten over ‘Onze stad’ en ‘Identiteit’ op de kijkavond gepresenteerd. Alle ouders en andere belangstellenden waren welkom en op het grote presentatiescherm trokken de beelden van het afgelopen schooljaar nog eens voorbij. In de klaslokalen kon worden getoond hoe er met deze projecten was gewerkt en soms vroegen de leerlingen ouders om actief deel te nemen. Dit gebeurde in groep 7 van Juf Pauline waar leerlingen het BMI van ouders berekenden…

Hieronder kijken we nog even terug op de Engels presentaties bij het project Identiteit in de groepen 8. Door over de afbeelding te bewegen met de muis, kan worden doorgeklikt naar filmpjes van de individuele presentaties van de leerlingen…

Het bestuderen van Anne Frank en de tijd waarin zij leefde hoorde ook bij het project identiteit…

Gedichten maken voor de herdenking op 10 mei ook… En ze durven voordragen aan een groot publiek met allerlei belangrijke gasten zoals de burgermeester van Den Haag…

Later werd er nog verder gedicht in groep 6 van juf Robin. Dit leidde tot mooie resultaten voor de kijkavond…

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

En natuurlijk keken we ook terug op het project ‘Onze stad’. Juf Marjolijn van groep 3 maakte er een mooi filmpje van…

De leerlingen hebben zich binnen deze projecten beziggehouden met diverse onderzoeksvragen. Datzelfde geldt voor de leerkrachten. Wij zoeken steeds naar hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren en onze vragen binnen de projecten waren o.a.:

  • Hoe creëren we een boeiende leeromgeving waarin leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun leerproces?
  • Hoe betrekken we techniek en ICT daarbij?
  • Hoe leren we vaardigheden als samenwerken, communiceren en burgerschap aan?
  • Hoe toetsen we die vaardigheden en vinden we bewijs van wat er is geleerd?
  • Hoe zetten we hierbij portfolio’s in?
  • Hoe halen we de wereld in de school en betrekken we ouders, bedrijven, oud-leerlingen, musea en andere belangrijke instellingen bij ons onderwijs?

Dit zijn maar een paar vragen waarin wij ons blijven verdiepen. Ook bij de plannen voor volgend schooljaar. Iedereen die dit blog leest en die hierover suggesties of ideeën heeft kan reageren en meedenken.

Wordt dus vervolgd…
Groet,
Juf Annemarie

Kippenvelmomenten bij herdenking OBS De Startbaan met Grenadiers en Jagers…

Traditioneel wordt ieder jaar op 10 mei op OBS De Startbaan de slag om Ypenburg herdacht. Dat doen we samen met de Grenadiers en Jagers die hier destijds hebben gevochten en de slag tegen Duitsland toen hebben gewonnen. Veel bewoners weten niet dat er op Ypenburg in op 10 mei 1940 flink gevochten is en dat er straatnamen van hun wijk vernoemd zijn naar militairen die destijds een belangrijke rol speelden. Omroep West deed er verslag van en maakte een mooi filmpje waarop ook leerlingen van onze school aan het woord zijn…

Meer van Omroep West over dit item is te zien op deze link.

Aan deze ochtend ging veel voorbereiding vooraf. Meer dan ooit is het van belang dat onze leerlingen opgroeien tot open, maar ook kritische wereldburgers. Nadenken over de thema’s oorlog en vrede en hoe de leerlingen hierover een eigen mening vormen, kwam aan de orde in een project over identiteit. Ook studeerden de leerlingen een lied in en maakten ze hun eigen gedichten voor bij de plechtigheid.

Om te gaan zingen voor een groot publiek waarbij zelfs de burgermeester van Den Haag aanwezig is, moet je sterk in je schoenen staan. Daarom werd al een dag van tevoren een generale repetitie gehouden en werd alles nog eens doorgesproken in het kantoortje van juf Erna…

De leerlingen hadden allemaal een eigen rol: het voordragen van een eigen gedicht, het zingen van een lied of het bezoek informatie geven over de tentoonstelling van het project. Sommige leerlingen hadden een grote rol. Plotseling moesten ze omgaan met veel aandacht van de media…

Maar deze leerlingen deden het niet alleen, de hele school deed mee. Er waren ook ouders die kwamen kijken…

Daar zit je dan…tussen allemaal belangrijke mensen te wachten tot je een solo mag zingen of je gedicht mag gaan voordragen. De zenuwen worden er niet minder om…
IMG_0206

IMG_0191

Maar ondanks die zenuwen ging het hartstikke goed! De zang en de gedichten ontroerden gasten en ouders. Helaas bleek één van de microfoons stuk waardoor het talent van de leerlingen wat minder uit de verf kwam. De leerlingen lieten zich hierdoor niet van de wijs brengen en bleven vol overgave hun lied brengen. De mooie liedjes komen van ZangExpress!

Je staat er weer bij stil dat vrijheid soms zwaar bevochten moet worden en niet vanzelfsprekend is. Na de voordrachten was het tijd voor het defilé. Kransen en bloemen werden bij het monument gelegd door genodigden en leerlingen…

IMG_3765Daarna ging iedereen naar binnen voor een hapje en een drankje. Het was mooi om te zien dat er gesprekken ontstonden tussen leerlingen, militairen, ouders en andere aanwezigen en dat men elkaar veel te vertellen had. De leerlingen konden goede uitleg geven over de tentoonstelling en de militairen vertelden over hun rangen en insignes…

Zo wordt de samenwerking tussen OBS De Startbaan, de Grenadiers en Jagers en de Stichting Historisch Ypenburg steeds hechter. Van deze dag zijn veel foto’s en filmpjes gemaakt die lang niet allemaal gepubliceerd kunnen worden in dit blog maar via deze link wel te bekijken zijn en te downloaden uit ons digitaal foto-album. Dus voor alle leerlingen en ouders die nog eens terug willen blikken…

Dank aan alle leerlingen, leerkrachten, ouders, Grenadiers, Jagers en andere aanwezigen die van deze ochtend een mooie herdenking hebben gemaakt.

Groet,
Juf Annemarie

Onze leerlingen en hun burgerschap: Ken de geschiedenis van je wijk…

Naar wie heet onze straat? Welke geschiedenis heeft onze wijk? Nou… dat is best een bijzonder verhaal. Op 10 mei 1940 sloeg ons leger in onze wijk Ypenburg een inval van de Duitsers af. Veel jonge Nederlandse militairen begonnen die dag met een glas chocolademelk en een krentenbol. Ze kregen 5 kogels mee en zagen voor het eerst parachutisten: De Duitse vijand die met grote overmacht aan manschappen, wapens en vliegtuigen ons neutrale land binnenviel. Veel van onze jongens zouden het einde van die dag niet halen. Onze straatnamen herinneren hun namen. En onze leerlingen van de groepen 8 gingen vandaag naar de Stichting Historisch Ypenburg om te luisteren naar verhalen over hun eigen wijk. Ze hadden zich goed voorbereid en het boek van
Astrid Abbing gelezen.IMG_2497

Nu waren ze in de gelegenheid Astrid zelf vragen te stellen… Wat betekent toch Douglas achter de namen van de militairen?

En hoe kwam Astrid aan haar informatie voor het boek?

En rond te kijken in de Curtiss Corner. Het domein van de stichting… De gebeurtenissen rond de Tweede Wereldoorlog stonden centraal en de geschiedenis van de wijk Ypenburg als vliegbasis. Toch werd ook even aangestipt dat Ypenburg de oudste geschiedenis heeft van heel Den Haag. Deze geschiedenis stamt namelijk al uit de Steentijd. Er zijn resten van Steentijdmensen gevonden die hier op het duin leefden. De leerlingen konden even rondkijken in de Curtiss Corner…

Daarna werd het Ilsy Plantsoen bezocht. Hier staat het monument Ypenburg en het Stationsgebouw Ypenburg van de architecten J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt.

Op 10 mei zal bij ons op het grasveld voor de school ook weer de jaarlijkse herdenking plaatsvinden met de Grenadiers en Jagers. Dit keer valt het niet in de Meivakantie en zullen de leerlingen van OBS De Startbaan deelnemen, behalve de groepen 7 en 8 die dan net op schoolkamp zijn. Deze groepen laten wel een tentoonstelling achter die die dag te bezichtigen zal zijn voor alle belangstellenden.

Wij willen de Stichting Historisch Ypenburg hartelijk danken voor hun gastvrijheid en hun verhalen!

Alle belangstellenden zijn op 10 mei welkom om 10.00 uur op he veld voor
OBS De Startbaan aan het Böttgerwater 21, voor de herdenking met de
Grenadiers en Jagers.

Wordt dus vervolgd,
Juf Annemarie

Bright Ideas Challenge…

Vandaag hebben de leerlingen van groep 7 hun ideeën voor de Bright Ideas Challenge van Shell afgerond. Dit is een wedstrijd om leerlingen uit groep 7 te prikkelen na te denken over oplossingen voor wereldwijde problemen als voedsel voor iedereen, schoon drinkwater, en schone energie.

Om zover te komen hebben we een hoop gedaan. We hebben autootjes die op zout rijden gebouwd, ons verdiept in wat planten nodig hebben om te groeien, we hebben irrigatiesystemen gemaakt en natuurlijk veel nagedacht en samen overlegd…

Toen hebben de leerlingen voor elkaar een pitch gehouden voor de klas en feedback gekregen op hun ideeën. Met de feedback van hun klasgenootjes konden de ideeën worden verfijnd en aangescherpt. Vandaag dus afronden en uploaden…

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Posters en filmpjes van 1 minuut zijn inmiddels binnen bij Shell en worden daar door een jury beoordeeld. De beste ideeën zullen worden uitgevoerd in virtual reality en zullen volgen jaar te zien zijn op Generation Discover. We zijn heel benieuwd.

Hieronder een paar van die fimpjes…

Meer zien of foto’s downloaden van uw kind? Hier volgt de link naar het complete fotoalbum van de Bright Ideas Challenge.

Op 23 mei zullen de leerlingen een tentoonstelling inrichten van hun werk en zal er een kijkavond zijn van alle projecten. Zet die datum maar vast in de agenda’s!

Wordt vervolgd,
Juf Annemarie