Wat is NPDL? 
New Pedagogies for Deep Learning is een wereldwijd partnerschap dat bestaat uit een samenwerking van 1.000 scholen uit 10 verschillende landen. Deelnemende nationale en internationale partners en scholen werken continu samen om met behulp van onderzoek en de meest innovatieve middelen, succesvolle praktijk ervaringen aan te duiden die Deep Learning vormgeven.

Dit ‘diepe leren’ wil aandacht schenken aan vaardigheden die wij allemaal nodig hebben om te functioneren in ons werk en in ons leven. Deze vaardigheden worden meestal op scholen niet bewust aangeboden en zelfs vaak afgeleerd. NPDL heeft ze samengevat
in 6 C’s:

  1. Collaboration (samenwerken)
  2. Critical Thinking (kritisch denken)
  3. Creativity (creativiteit)
  4. Comunication (communicatie)
  5. Citizenship (burgerschap)
  6. Character (karakter)

 

OBS De Startbaan heeft een samenwerkingsverband met andere scholen van Stichting De Haagse Scholen, de Qind scholen. Zij werken ook samen aan het invoeren van NPDL. Daarnaast is er een landelijk samenwerkingsverband en een internationale samenwerking, waar kennis, ervaring en lesmateriaal gedeeld wordt.

Hoe we dit aanpakken staat beschreven in ons Skinny Plan:
skinnyplan voor schooljaar 2017-2018